Kategorie: Wszystkie | Jaworowski | denialism | edukacja | media | researchblogging | varia
RSS
czwartek, 16 czerwca 2011
I znów na tapecie globalne ochłodzenie, tym razem za sprawą kilku referatów przedstawionych na konferencji heliofizyków z Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego. Znów widzimy znajomy schemat głuchego telefonu: nieobecne w oryginalnych referatach wnioski są wpuszczane, w formie hipotetycznych spekulacji, do notek dla prasy. Kilka godzin później można obserwować darwinowską walkę różnych interpretacji tych samych informacji, w której, dzięki zjawisku internetowej portalozy, wygrywają oczywiście te najbardziej sensacyjne.
środa, 15 czerwca 2011
Jedną z najpopularniejszych notek w historii tego bloga była ta o wulkanicznych emisjach CO2, co nie jest niczym dziwnym -- idea, że jeden wybuch wulkanu wpuszcza do atmosfery więcej dwutlenku węgla, niż roczna/wieloletnia/stuletnia emisja ze spalania węgla i ropy, jest wciąż bardzo rozpowszechnionym w naszym społeczeństwie mitem, i cierpliwie debunkujący go w internecie ludzie regularnie do mnie linkują.
środa, 08 czerwca 2011
Nie odkryję Ameryki zauważając, że jedną z przyczyn popularności denializmu klimatycznego jest jego atrakcyjność intelektualna: mianowicie, oferuje on proste odpowiedzi na trudne pytania, przez co łatwiej jest trafić z odpowiednim przekazem do przeciętnego obywatela.
Creative Commons License